Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za 2010. godinu

Vrsta: 
Informacija/Izvještaj
Oblast: 
OBLAST SAMOSTALNIH KANTONALNIH UPRAVAKANTONALNA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE
Dio: 
TEMATSKI DIO
Rok: 
04.2011
Nosilac posla: 
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove
Predlagač: 
Kolegij Skupštine
Godina: 
2011