Izvještaj o radu Pravobranilaštva Kantona Sarajevo

3.Izvještaj o radu Pravobranilaštva Kantona Sarajevo
Vrsta: 
Informacija/Izvještaj
Oblast: 
OBLAST PRAVDE I UPRAVE
Dio: 
TEMATSKI DIO
Rok: 
04.2013
Nosilac posla: 
Ministarstvo pravde i uprave
Predlagač: 
Vlada Kantona Sarajevo
Godina: 
2013
Razultat: 
Nije usvojen
Razmatrano na sjednici: 
26. radna sjednica Skupštine Kantona - drugi nastavak