Izvještaj o radu Kantonalnog suda Sarajevo

Vrsta: 
Informacija/Izvještaj
Oblast: 
OBLAST PRAVDE I UPRAVE
Dio: 
INFORMATIVNI DIO
Rok: 
06.2011
Nosilac posla: 
Ministarstvo pravde i uprave
Predlagač: 
Kolegij Skupštine
Godina: 
2011
Razultat: 
Bio na dnevnom redu
Razmatrano na sjednici: 
5. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo - prvi nastavak