Izvještaj o radu JU Biblioteka Sarajeva, sa Izvještajem ofinansijskom poslovanju i Izvještajem o radu Upravnog i Nadzornog odbora za 2012. godinu

Izvještaj o radu JU Biblioteka Sarajeva, sa Izvještajem ofinansijskom poslovanju i Izvještajem o radu Upravnog i Nadzornog odbora za 2012. godinu
Vrsta: 
Informacija/Izvještaj
Oblast: 
OBLAST KULTURE I SPORTA
Dio: 
TEMATSKI DIO
Rok: 
04.2013
Nosilac posla: 
Ministarstvo kulture i sporta
Predlagač: 
Vlada Kantona Sarajevo
Nosilac posla - dodatak: 
JU Biblioteka Sarajeva
Godina: 
2013
Razultat: 
Usvojen
Razmatrano na sjednici: 
29. radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo - drugi nastavak