Izvještaj o radu javnih ustanova iz srednjeg obrazovanja za školsku 2011./12. godinu sa Programom rada za školsku 2012./13. godinu

Vrsta: 
Informacija/Izvještaj
Oblast: 
OBLAST OBRAZOVANJA I NAUKE
Dio: 
TEMATSKI DIO
Rok: 
12.2012
Nosilac posla: 
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade
Predlagač: 
Vlada Kantona Sarajevo
Godina: 
2012
Razultat: 
Bio na dnevnom redu
Razmatrano na sjednici: 
10. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo - prvi nastavak