Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja za 2012. godinu

1. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja za 2012. godinu
Vrsta: 
Informacija/Izvještaj
Oblast: 
OBLAST PROSTORNOG UREĐENJA I ZAŠTITE OKOLIŠA
Dio: 
TEMATSKI DIO
Rok: 
06.2013
Nosilac posla: 
Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša
Predlagač: 
Vlada Kantona Sarajevo
Nosilac posla - dodatak: 
Kantonalna javna ustanova za zaštićena prirodna područja
Godina: 
2013
Razultat: 
Usvojen
Razmatrano na sjednici: 
29. radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo - drugi nastavak