Izmjene i dopune Prostornog plana Kantona Sarajevo za period 2003. do 2023. godine B faza

6.Izmjene i dopune Prostornog plana Kantona Sarajevo za period 2003. do 2023. godine B faza
Vrsta: 
Nacrt Prostornog plana
Oblast: 
OBLAST PROSTORNOG UREĐENJA I ZAŠTITE OKOLIŠA
Dio: 
NORMATIVNI DIO
Rok: 
03.2013
Nosilac posla: 
Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša
Predlagač: 
Vlada Kantona Sarajevo
Godina: 
2013
Razultat: 
Nije bio na dnevnom redu