Izmjene i dopune Prostornog plana Kantona Sarajevo za period 2003. – 2023. godina – A faza

Vrsta: 
Prijedlog prostornog plana
Oblast: 
OBLAST PROSTORNOG UREĐENJA I ZAŠTITE OKOLIŠA
Dio: 
NORMATIVNI DIO
Rok: 
02.2011
Nosilac posla: 
Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša
Predlagač: 
Kolegij Skupštine
Nosilac posla - dodatak: 
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo
Godina: 
2011