Informacija Upravnog inspektorata o izvršenim inspekcijskim pregledima u toku 2012. godine

7.Informacija Upravnog inspektorata o izvršenim inspekcijskim pregledima u toku 2012. godine
Vrsta: 
Informacija/Izvještaj
Oblast: 
OBLAST PRAVDE I UPRAVE
Dio: 
TEMATSKI DIO
Rok: 
06.2013
Nosilac posla: 
Ministarstvo pravde i uprave
Predlagač: 
Vlada Kantona Sarajevo
Nosilac posla - dodatak: 
Upravni inspektorat
Godina: 
2013
Razultat: 
Nije bio na dnevnom redu