Budžet Kantona Sarajevo za 2014. godinu

6. Budžet Kantona Sarajevo za 2014. godinu
Vrsta: 
Nacrt budžeta
Oblast: 
OBLAST FINANSIJA
Dio: 
NORMATIVNI DIO
Rok: 
11.2013
Nosilac posla: 
Ministarstvo finansija
Predlagač: 
Vlada Kantona Sarajevo
Godina: 
2013
Razultat: 
Nije bio na dnevnom redu