Amandmani na Ustav Kantona Sarajevo

3.Amandmani na Ustav Kantona Sarajevo
Vrsta: 
Nacrt amandmana
Oblast: 
OBLAST PRAVDE I UPRAVE
Dio: 
NORMATIVNI DIO
Rok: 
07.2013
Nosilac posla: 
Ministarstvo pravde i uprave
Predlagač: 
Vlada Kantona Sarajevo
Godina: 
2013
Razultat: 
Usvojen
Komentar: 
Prijedlog Amandmana usvojen na 23 sjednici