Program rada Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo za 2018. godinu

Program rada Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo za 2018. godinu
Vrsta: 
Plan/Program
Oblast: 
OBLAST SAMOSTALNIH UPRAVNIH ORGANIZACIJAZAVOD ZA IZGRADNJU KANTONA SARAJEVO
Dio: 
TEMATSKI DIO
Nosilac posla: 
Zavod za izgradnjui Kantona Sarajevo
Predlagač: 
Vlada Kantona Sarajevo
Godina: 
2017
Komentar na rok: 
10 dana od dana donošenja Programa rada Vlade Kantona
Razultat: 
Nije bio na dnevnom redu