Prijedlog odluke

Odluka prihvatanju reprograma obaveza po supsidijarnom zaduženju Kantona Sarajevo kod Federacije BiH za sredstva kredita po III Stand by aranžmanu sa MMF-om, čiji je sastavni dio konačan Prijedlog otplatnog plana za reprogram postojećeg zaduženja Kantona