Prijedlog odluke

Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o usklađivanju statusa Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća za proizvodnju i distribuciju toplotne energije “TOPLANE-SARAJEVO” Sarajevo sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine;