Program rada Skupštine Kantona Sarajevo za 2023. godinu

Program rada Skupštine Kantona Sarajevo za 2023. godinu
Vrsta: 
Plan/Program
Oblast: 
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
Dio: 
NORMATIVNI DIO
Rok: 
12.2022
Nosilac posla: 
Kolegij Skupštine
Predlagač: 
Kolegij Skupštine
Godina: 
2022
Razultat: 
Nije bio na dnevnom redu