Program rada i finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2018. godinu

Program rada i finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2018. godinu
Vrsta: 
Informacija/Izvještaj
Oblast: 
OBLAST ZDRAVSTVA
Dio: 
TEMATSKI DIO
Rok: 
11.2017
Nosilac posla: 
Ministarstvo zdravstva
ZZO KS
Predlagač: 
Vlada Kantona Sarajevo
Godina: 
2017
Razultat: 
Nije bio na dnevnom redu