Program rada i Finansijski plan Kantonalne javne ustanove „Gerontološki centar“ za 2022. godinu