Program rada i finansijski plan JU „Apoteke Sarajevo“ za 2019. godinu

Program rada i finansijski plan JU „Apoteke Sarajevo“ za 2019. godinu
Vrsta: 
Plan/Program
Oblast: 
OBLAST ZDRAVSTVA
Dio: 
TEMATSKI DIO
Rok: 
03.2019
Nosilac posla: 
JU Apoteke Sarajevo
Ministarstvo zdravstva
Predlagač: 
Vlada Kantona Sarajevo
Godina: 
2019
Razultat: 
Usvojen
Razmatrano na sjednici: 
Šesta radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo