Prijedlog zakona o porezu na promet nekretnina i porezu na nasljeđe i poklone

Puni naziv tačke: 

Prijedlog zakona o porezu na promet nekretnina i porezu na nasljeđe i poklone

Rezultat: 
Usvojen

Vertical Tabs

Usvojen: 
Odbijen
Komentar: 
Amandman 2 i 3 predlagač odustao Amandman 1 12 Za 4 protiv 13 suzdržan Amandman 4 12 ZA 3 protiv 15 suzdržan
Tekst amandmana: 
Amandmani Vlade KS
Za: 
18
Protiv: 
7
Suzdržan: 
5