Prijedlog zakona o porezu na promet nekretnina i porezu na nasljeđe i poklone

Puni naziv tačke: 

Prijedlog zakona o porezu na promet nekretnina i porezu na nasljeđe i poklone

Rezultat: 
Usvojen

Amandmani

AmandmanUsvojenKomentarTekst amandmana
PDF icon amandmani_m.vukasovic.pdfOdbijenAmandman 2 i 3 predlagač odustao Amandman 1 12 Za 4 protiv 13 suzdržan Amandman 4 12 ZA 3 protiv 15 suzdržan
PDF icon amandman_vlade_zakon_porez.pdfAmandmani Vlade KS
Za: 
18
Protiv: 
7
Suzdržan: 
5