Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2020. godinu -hitni postupak;