Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o visokom obrazovanju-hitni postupak

Puni naziv tačke: 

Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o visokom obrazovanju-hitni postupak

Rezultat: 
Usvojen

Vertical Tabs

Usvojen: 
Usvojen
Povučen
Povučen
Komentar: 
ZA 25 PROTIV SUZDRŽAN 6
Za: 
34