Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o unutrašnjim poslovima Kantona Sarajevo -skraćeni postupak;