Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica i uštedama u Kantonu Sarajevo

Puni naziv tačke: 

Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica i uštedama u Kantonu Sarajevo-HITNI POSTUPAK

Rezultat: 
Usvojen

Vertical Tabs

Usvojen: 
Usvojen
Usvojen
Odbijen
Komentar: 
Amandman I Amandman II Amandman III Amandman IV ZA 13 10 10 9 PROTIV SUZDRŽAN 15 15 16 18
Za: 
27
Suzdržan: 
1