Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo-skraćeni postupak