Prijedlog zakona o dopuni Zakona o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina u Kantonu Sarajevo (hitni postupak);