Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o inspekcijama Kantona Sarajevo- skraćeni postupak