Prijedlog Zaključka o prihvatanju Studije društveno-ekonomske opravdanosti uspostave holdinga javnih komunalnih preduzeća na području Kantona Sarajevo;