Prijedlog Prostornog plana područja posebnih obilježja „Regionalni centar za upravljanje otpadom (RCUO)– Smiljevići“

Prijedlog Prostornog plana područja posebnih obilježja „Regionalni centar za upravljanje otpadom (RCUO)– Smiljevići“
Vrsta: 
Prijedlog Prostornog plana
Oblast: 
OBLAST KOMUNALNE PRIVREDE, INFRASTRUKTURE, PROSTORNOG UREĐENJA, GRAĐENJA I ZAŠTITE OKOLIŠA
Dio: 
NORMATIVNI DIO
Rok: 
09.2024
Nosilac posla: 
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo
Predlagač: 
Vlada Kantona Sarajevo
Godina: 
2024
Razultat: 
Nije bio na dnevnom redu