Prijedlog odluke o visini naknade članova Nezavisnog odbora