Prijedlog odluke o verifikaciji Novog prečišćenog teksta Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine;