Prijedlog odluke o utvrđivanju visine naknade za rad Odbora za žalbe javnosti