Prijedlog Odluke o usklađivanju statusa Kantonalnog javnog preduzeća „ZOI `84” OCS d.o.o. Sarajevo;