Prijedlog Odluke o usklađivanju statusa Kantonalnog javnog preduzeća za gospodarenje državnim šumama “Sarajevo - šume” d.o.o. Sarajevo;