Prijedlog odluke o usklađivanju statusa Kantonalnog javnog preduzeća “Poljoprivredno dobro Butmir” d.o.o. Sarajevo – Ilidža

Puni naziv tačke: 

Prijedlog odluke o usklađivanju statusa Kantonalnog javnog preduzeća “Poljoprivredno dobro Butmir” d.o.o. Sarajevo – Ilidža

Rezultat: 
Povučen