Prijedlog odluke o pristupanju izradi Urbanističkog plana za urbano područje Trnovo - za period 2019. do 2039. godine;