Prijedlog odluke o pristupanju izradi Urbanističkog plana za urbano područje Ilijaš - za period 2019. do 2039. godine;