Prijedlog odluke o pristupanju izradi Prostornog plana područja posebnog obilježja zaštićeni pejsaž “Trebević“;