Prijedlog odluke o prihvatanju informacije Ministarstva za obrazovanje nauku i mlade Kantona Sarajevo o finansijskom poslovanju javnih ustanova iz oblasti predškolskog,osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja i nauke za 2016. godinu (zbirno);