Prijedlog Odluke o prestanku važenja Odluke o proglašenju kompleksa Skenderije kao općeg dobra u javnoj upotrebi kojim upravlja preduzeće “Centar Skenderija” d.o.o. Sarajevo (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 16/00);

Puni naziv tačke: 

Prijedlog Odluke o prestanku važenja Odluke o proglašenju kompleksa Skenderije kao općeg dobra u javnoj upotrebi kojim upravlja preduzeće “Centar Skenderija” d.o.o. Sarajevo (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 16/00);

Rezultat: 
Nije bio na dnevnom redu

Vertical Tabs