Prijedlog odluke o potvrđivanju razrješenja člana Skupštine Kantonalnog javnog preduzeća za gazdovanje državnim šumama "Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo

Puni naziv tačke: 

Prijedlog odluke o potvrđivanju razrješenja člana Skupštine Kantonalnog javnog preduzeća za gazdovanje državnim šumama "Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo

Rezultat: 
Usvojen
Za: 
21
Suzdržan: 
6