Prijedlog odluke o potvrđivanju imenovanja vršioca dužnosti člana Skupštine Kantonalnog javnog preduzeća za gospodarenje državnim šumama “Sarajevo – šume” d.o.o. Sarajevo;

Puni naziv tačke: 

Prijedlog odluke o potvrđivanju imenovanja vršioca dužnosti člana Skupštine Kantonalnog javnog preduzeća za gospodarenje državnim šumama “Sarajevo – šume” d.o.o. Sarajevo;

Rezultat: 
Usvojen
Za: 
21
Suzdržan: 
7