Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Nezavisnog odbora za izbor i reviziju policijskog komesara;