Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o usklađivanju statusa Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća za transport i distribuciju gasa “SARAJEVO-GAS” Sarajevo sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine

Puni naziv tačke: 

Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o usklađivanju statusa Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća za transport i distribuciju gasa “SARAJEVO-GAS” Sarajevo sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine

Rezultat: 
Usvojen

Vertical Tabs

Za: 
27
Suzdržan: 
1