Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o osnivanju KJU “Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba”