Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o osnivanju KJU “Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba”

Puni naziv tačke: 

Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o osnivanju KJU “Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba”

Rezultat: 
Povučen