Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Programa uređenja građevinskog zemljišta i realizacije kapitalnih investicija za 2016. godinu