Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Kantona Sarajevo za 2020. godinu -hitni postupak

Puni naziv tačke: 

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Kantona Sarajevo za 2020. godinu -hitni postupak

Rezultat: 
Usvojen
Za: 
18
Protiv: 
15
Suzdržan: 
1