Prijedlog odluke o imenovanju Odbora za žalbe javnosti;