Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo za sklapanje kupoprodajnog ugovora o prodaji zemljišta označenog kao k.č. 1358/600 površine 228 m2 iu z.k. ul. 20134 k.o. SP Gornji Butmir radi oblikovanja građevinske čestice

Puni naziv tačke: 

Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo za sklapanje kupoprodajnog ugovora o prodaji zemljišta označenog kao k.č. 1358/600 površine 228 m2 iu z.k. ul. 20134 k.o. SP Gornji Butmir radi oblikovanja građevinske čestice u korist Društva za proizvodnju i promet "OCEAN" Travnik d.o.o.

Rezultat: 
Usvojen
Za: 
25
Protiv: 
4