Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje Ugovora o prenosu prava vlasništva u svrhu rekonstrukcije, adaptacije i izgradnje novih pratećih objekata Terminala Blažuj koji namjeravaju zaključiti Kanton Sarajevo i Zavod za izgradnju Kantona Sar

Puni naziv tačke: 

Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje Ugovora o prenosu prava vlasništva u svrhu rekonstrukcije, adaptacije i izgradnje novih pratećih objekata Terminala Blažuj koji namjeravaju zaključiti Kanton Sarajevo i Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo sa jedne strane kao prenosioci, Federacija Bosne i Hercegovine sa druge strane kao sticalac i „Operator-Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo sa treće strane kao prenosilac investicionog ulaganja

Rezultat: 
Usvojen
Za: 
20