Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje Ugovora o prenosu prava vlasništva i posjeda na nekretninama između Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo sa jedne strane i KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo sa druge strane bez naknade

Puni naziv tačke: 

Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje Ugovora o prenosu prava vlasništva i posjeda na nekretninama između Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo sa jedne strane i KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo sa druge strane bez naknade

Rezultat: 
Usvojen

Vertical Tabs

Za: 
35